Belépés Regisztráció

Szociális étkeztetés: ezt kell tudni róla


Szociális étkeztetés: ezt kell tudni róla

Fontos tudnivalók a szociális étkeztetés kapcsán

A szociális étkeztetés megszervezése Magyarországon törvényben, rendeletekben rögzített kötelező feladat, amelyet az önkormányzatok, illetve azok intézményei látnak el. Nagyon fontos rögzíteni, hogy nem jár minden idős embernek automatikusan, és még inkább nem jár mindenkinek ingyenesen. A pontos helyzetet tárgyalja cikkem.

Az idősellátásban a házi segítségnyújtás és a napi egyszeri, melegételes étkeztetés megszervezése az 1993-tól érvényes szociális törvényben rögzített, kötelező önkormányzati feladat Magyarországon, de az erről szóló rendelkezések sehol sem írják elő, hogy minden, szociálisan rászoruló embernek kötelező étkezést biztosítani. Nagyon fontos tehát: alanyi jogon nem jár ingyen ebéd senkinek sem azért, mert adott esetben rossz az egészségi állapota, vagy pszichiátriai beteg, vagy esetleg hajléktalan, avagy fogyatékossággal él, vagy éppen azért, mert elmúlt hatvan vagy hetven esztendős.

A szociális étkeztetés biztosítása az önkormányzatok feladata

A szociális étkeztetés jogosultságát az önkormányzat a testületi ülésén szabja meg, és helyi rendelet formájában teszi közzé. Ez tartalmazza azt, hogy ki kaphatja meg a napi egyszeri meleg ételt; milyen formában biztosítják (kiszállítással vagy helyszíni fogyasztással). A rendeletben határozzák meg azt is, hogy ingyenesen biztosítják vagy valamilyen térítési költséget kell fizetni érte. Erről mind-mind az adott település önkormányzata dönt. Ennek következtében mind a jogosultsági körök, mind az árak kerületenként, de városonként is egészen különbözőek lehetnek, nyilvánvaló összefüggésben a település erre fordítható anyagi kereteivel. 

Éppen ezért a szociális étkeztetés lehetőségeiről az önkormányzatok honlapján lehet tájékozódni vagy a helyi szociális irodában lehet felvilágosítást kérni. 

Kinek jár szociális étkeztetés?

Felmerül a kérdés: melyek lehetnek a jogosultsági körök. Azaz egyszerűen és magyarul fogalmazva: mi alapján dönti el az önkormányzat a szociális étkeztetés ingyenességét vagy a fizetendő térítési díjat, vagy éppen azt, hogy egyik sem jár az ember számára?

Ez is nagyon sokféle lehet. Például meghatározható úgy a jogosultság, hogy mondjuk minden 80 év feletti embernek jár a településen a szociális étkezés, tehát az egyszeri meleg étel. Jogosultsági kritérium lehet a rossz egészségi állapot is, amelynél lehet határ valamely rokkantsági fokozat, de ugyanúgy lehet határ az önálló mozgásképesség hiánya, vagy a megfelelő szakorvosi/háziorvosi igazolás.

Ugyanígy szempont lehet az igénybe vevő ember anyagi helyzete, amely adott esetben azt sem teszi lehetővé, hogy minden nap meleg ételt fogyasszon. Szintén szóba jöhet az, hogy egyedül él-e saját háztartásában vagy másokkal együtt, avagy, ha családban él, ott mennyi az összjövedelem. Még egyszer fontos hangsúlyozni: a jogosultság városonként és kerületenként változik. 

A szociális étkeztetést helyben kell igényelni

A jogosultságról – ahogyan feljebb írtam – nem mi, magánemberek döntünk, de nem is valamelyik önkormányzati tisztviselő egy személyben. Ezt az önkormányzati rendeletek mindenhol pontosan és világosan szabályozzák. A szociális étkeztetést igénylő kérvény ugyanígy hozzáférhető az önkormányzat honlapján, de ha valaki nem rendelkezik számítógéppel, vagy nem tudja azt ilyen célra használni, az önkormányzatban készséggel állnak rendelkezésére, és segítenek neki a letöltésben, sőt: nem egyszer a kérvény kitöltésében is.

Éppen ezért, amennyiben úgy gondoljuk, hogy mi magunk vagy egy környezetünkben élő idős ember jogosult a szociális étkeztetésre, hívjuk fel az önkormányzat szociális irodáját, mondjuk el a helyzetet, és ők készséggel tájékoztatnak minket arról, hogy érdemes-e egyáltalán beadnunk az erre vonatkozó kérelmet, vagy az illető eleve kívül esik a jogosultsági körön, tehát nem jár neki az ingyen ebéd. Amennyiben viszont jogosult rá, azt is el fogják mondani, hogy a kérvény pontosan honnan tölthető le, és milyen igazolásokat kell hozzá csatolni, amelyek egyértelműen bizonyítják az anyagi helyzetet vagy éppen a rossz egészségi állapotot.

Arra kérek mindenkit, hogy keresse a helyi önkormányzatokat, ahol a helyzetről tájékoztatást kap, pontosan elmondják neki: jár-e neki az ingyen ebéd, vagy sem.     

Szerző: Dr. Jászberényi József főiskolai tanár, gerontológiai kutató, az Odaadó Támogató Szakértője

 

Olvassa további cikkeinket az Odaadó Tudástár Egészség rovatában!

Cimkék:
2022-05-13