Belépés Regisztráció

Adatvédelmi Tájékoztató


Az odaado.hu weboldal adatvédelmi tájékoztatója

Tisztelt Látogató!

Kérjük, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót szíveskedjen a weboldal használatát megelőzően figyelmesen elolvasni. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató Ügyfeleink részére folyamatosan elérhető a http://odaado.hu weboldalon, továbbá a Civil Út Alapítvány székhelyén.

A weboldal adatkezelője: Civil Út Alapítvány (székhely: 2040 Budaörs Budapesti út 40/1..; nyilvántartási száma: 01-01-0012890; adószáma: 19235475-1-43, statisztikai számjele: 19235475-9499-569-01, a továbbiakban: Adatkezelő).

A weboldal üzemeltetése érdekében az Adatkezelő a dynamicLINE Számítástechnikai és Informatikai Szolgáltató Betétti Társasággal (székhelye: 9024 Győr, Öveges József utca 1. tetőtér 6.; adószáma: 21031357-1-08) üzemeltetési megállapodást kötött, amely társaság az üzemeltetési feladatok ellátása során adatfeldolgozónak minősül.

Az Adatvédelmi Tájékoztató célja

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy Önt közérthető és világos formában, röviden tájékoztassuk az Ön személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésének folyamatáról annak érdekében, hogy az uniós és hazai jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az adatkezelést megelőzően értesülhessen a személyes adatai kezelését érintő valamennyi információról, továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésének módjáról.

Tájékoztatjuk, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő adatkezelési eljárását tartalmazó belső adatkezelési szabályzatán, továbbá az Adatkezelő által, az adatkezelés körében végzett hatástanulmányon alapul, figyelembe véve a 2018. május 25. napjával hatályba lépett Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseit.

Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja, hogy az Ön által részünkre átadott valamennyi adat, így az Ön személyes adatai is kizárólag az alábbi adatkezelési célok teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig kerüljenek kezelésre, továbbá azok védelmet élvezzenek az arra jogosulatlan harmadik személyek általi megismeréssel, módosítással, illetve törléssel szemben, valamint óvja az adatokat a vétlen megsemmisülés, sérülés nyilvánosságra kerülés ellen. Az adatkezelés biztonsága érdekében Adatkezelő saját belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezik.

Adatkezelő fenntartja a jelen Adatvédelmi Tájékoztató jövőbeni módosításának jogát.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató I-III.) pontja az Adatkezelő tevékenységeivel összefüggő egyes adatkezelésekről ad tájékoztatást, az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok gyakorlására vonatkozóan a IV.) pontban, az adatvédelmi incidens kezelés kezeléséről az V.) pontban, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről a VI.) pontban, míg az Adatkezelő adattárolásának technikai ismertetéséről a VII.) pontban tájékozódhat.

I.) Az odaado.hu weboldal működésének célja

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal, az odaado.hu oldal (a továbbiakban: weboldal) célja, hogy kapcsolatot teremtsen a Felhasználók és a Szolgáltatók között akként, hogy a Felhasználó a Szolgáltatók névjegyzékében regisztrált Szolgáltatókkal az ott biztosított elérhetőségen keresztül közvetlenül felvehesse a kapcsolatot. A weboldalon olyan Szolgáltatók regisztrálhatnak, akik/amelyek a weboldalon meghatározott célcsoportok részére vállalnak akár ingyenesen, akár ellenérték fejében szolgáltatást.

I.1.) A weboldalra történő Felhasználói regisztráció során megvalósuló adatkezelés

A weboldalon regisztrált Szolgáltatók névjegyzéke kizárólag a regisztrált Felhasználók számára, a weboldalon történő bejelentkezés után érhető el. A Szolgáltatókkal történő kapcsolatfelvétel a Szolgáltatói profil üzenetküldési lehetőségén keresztül valósulhat meg. 

A weboldal üzenetküldési lehetőséget a Felhasználók részére biztosít.

A kezelt adatok köre:

- Teljes név;

- Születési év;

- Irányítószám;

- E-mail cím;

- Jelszó;

- Logó (opcionális);

- Telefonszám (opcionális).

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Adatkezelő jelen Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a weboldalon történő regisztrációt megelőzően tudomást szerezzen. A regisztráció során Adatkezelő biztosítja, hogy Ön a regisztrációt megelőzően tájékozódhasson az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról, és adatai kezeléséhez külön hozzájárulását adja. Hozzájárulása kifejezetten kiterjed adatai harmadik személyek (adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó, potenciális szolgáltatók) részére történő továbbítására, valamint a portál Cookie Policy-jának elfogadására, amelyet megtalál https://www.odaado.hu/cookiek linken. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás a regisztráció feltétele!

Az adatkezelés célja:

A megadott adatok kezelésének célja, hogy a regisztráció során megadott adatok alapján felhasználói profilt hozzon létre, amely profil segítségével a Szolgáltatók névjegyzékében szereplő Szolgáltatók adatai megtekinthetőek. A felhasználói profilok egymás profilját, illetve a Szolgáltatók a Felhasználók profilját nem tekinthetik meg, csak a publikus profil adatait tekinthetik meg. A felhasználói profil adatai harmadik személynek nem kerülnek átadásra.

Az egyes adatok kezelésének szükségessége:

- A regisztráció során a teljes név megadása a Felhasználónak a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétele érdekében, valamint a Felhasználónak a Szolgáltatóról írt értékelésének szolgáltató általi beazonosíthatósága érdekében szükséges.

- Az irányítószám megadása a Felhasználó környezetében lévő Szolgáltatók szűrése érdekében szükséges, a portál az irányítószám alapján automatikusan társítja a profilhoz az irányítószám szerinti település nevét.

- A születési évszám megadása a felhasználók életkor szerinti megoszlásának statisztikai célú mérése érdekében szükséges, amely alapján az Adatkezelő a portál szolgáltatásainak fejlesztése során vesz figyelembe.

- Az e-mail cím a regisztráció feltétele, a regisztráció során megadott e-mail cím alapján történik a portálra való bejelentkezés, illetve ezen e-mail címre küldi ki a portál a regisztráció megerősítéséhez szükséges aktiváló e-mailt. A felhasználói e-mail cím a Szolgáltató részére megküldésre kerül, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel során az „Emailben keressen” opciót választja.

- A Felhasználó számára opcionálisan lehetőség van a regisztráció során telefonszámát megadni. A telefonszám a Szolgáltató részére megküldésre kerül, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel során a „Telefonon keressen” opciót választja.

- A Felhasználó a regisztrációt követően saját profilja alatt az „Adataim módosítása” aloldalon saját logót, profilképet tölthet fel, amely feltöltése opcionális, és a Szolgáltató részére történő üzenetküldés során, valamint a Szolgáltatóról írt értékelés során az értékelést végző neve mellett jelenik meg.

Az adatkezelés időtartama, a profil törlése:

A felhasználói regisztráció során megadott adatokat Adatkezelő az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg a profil törléséig kezeli. A profil törlésére az info@odaado.hu e-mail címre történő, a profil törlése iránti kérelmet tartalmazó elektronikus levél megküldésével, illetve portálon az „Adataim módosítása” menüpont alatt a „Profilom törlése” gombra kattintva van lehetőség. Amennyiben e-mail útján kéri a Felhasználó a profil törlését, az kizárólag abban az esetben törölhető, ha a törlési kérelem arról az e-mail címről érkezett, amelyikkel a profil regisztrálása megtörtént.

A Felhasználói profil regisztrációja során a portál a Felhasználó által megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld. A Felhasználó az aktiváló e-mailben elhelyezett linkre kattintva aktiválhatja a profilt. Amennyiben a Felhasználó a profitját annak regisztrációját követő 30 napon belül nem aktiválja, a felhasználói profil és a Felhasználó által megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

A felhasználói profil regisztrációjakor megadott jelszót a Felhasználó bármikor módosíthatja. A jelszó megújítása a weboldalon keresztül, a saját profilba történő belépést követően lehetséges.

A Felhasználó a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja az „Adataim módosítása” menüpont alatt.

I.2.) A weboldalra történő szolgáltatói regisztráció során megvalósuló adatkezelés

A weboldal által vezetett Szolgáltatói névjegyzékbe történő felvétel alapja a Szolgáltató weboldalon történő regisztrációja. A weboldalon Szolgáltatóként magánszemély, illetve jogi személy regisztrálható.

A kezelt adatok köre:

- Fénykép/cégek esetében logó;

- Teljes név/cégek esetében cégnév;

- E-mail cím

- Telefonszám (opcionális)

- Tapasztalatra vonatkozó információ (hány év tapasztalattal rendelkezik);

- Mekkora távolságban vállal kiszállást;

- Magánszemély Szolgáltató esetén munkadíj vagy óradíj (opcionális);

- Árak és kedvezmények leírása;

- Nyitvatartás / elérhetőség időben (melyik napokon, milyen idő-intervallumban vállalja a szolgáltatás nyújtását);

- Magánszemély Szolgáltató / egyéni vállalkozó Szolgáltató esetén születési éve;

- Cégszerű vállalkozás, Civil szervezet, egyéb Intézmény esetén az alapítás éve;

- Cégszerű vállalkozás, Civil szervezet, egyéb Intézmény esetén kapcsolattartó neve

- Cégszerű vállalkozás, Civil szervezet, egyéb Intézmény esetén székhely címe (opcionális)

- Irányítószám és település, továbbá ahhoz kapcsolódóan a megjelenés távolsága;

- Általános bemutatkozás / Tevékenység leírása (maximum 1000 karakter);

- Filozófia (opcionális, maximum 250 karakter);

- Mennyi időn belül válaszol - opcionálisan: „Visszahívom az ügyfelet telefonon” nyilatkozat

- Fotógalériába feltöltött képek, maxium 5 db, maximális méret 1 mb (opcionális)

- Opcionálisan: „Visszahívom az ügyfelet telefonon” nyilatkozat

- Végzettség (certifikációk) megjelölése alapképzések, tanfolyamok szerinti bontásban (opcionális);

- A weboldalra feltölthető opcionálisan legfeljebb 1 perc időtartamban bemutatkozó videó (.mp4, .avi formátumban, 10 mb-ig), amely a Szolgáltató profilján beágyazásra kerül.

A szolgáltatói profil regisztrációja során az alábbi ikonok bejelölésével további információ adható meg (opcionális):

- Nem dohányzó;

- Állatokkal barátságos;

- Kiszállást vállal a Szolgáltató által meghatározott távolságban;

- CPR (újraélesztés) oktatása van;

- Elsősegély tréningje van;

- Beszélt nyelvek.

A jelen alpontban foglalt, regisztráció során megadott adatok a Szoláltató profilján megjelennek, a regisztrált Felhasználók számára elérhetőek.

Feltölthető mellékletek:

A szolgáltatói regisztráció során a Szolgáltatónak lehetősége van feltölteni az engedélyhez / végzettséghez kötött tevékenység gyakorlására jogosító engedélyét / végzettséget igazoló okiratot, illetve ajánlására, referenciáira vonatkozó dokumentumot, amellyel a Szolgáltatók a Felhasználók beléjük vetett bizalmát erősíthetik.  

A jelen alpontban foglalt dokumentumot az Adatkezelő erre kijelölt munkatársa kizárólag formai szempontból jogosult vizsgálni. Az adatkezelés célja, hogy a feltöltött dokumentumokkal a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás megfelelő színvonalát igazolja. A jelen alpontban foglalt dokumentumok a Szolgáltatók profilján nem kerülnek a Felhasználók számára nyilvánosan közzétételre, azonban azokat a szolgáltatói profil törléséig az Adatkezelő elektronikusan tárolja. A dokumentumok megfelelősége esetén a szolgáltatói profilon a dokumentumok feltöltésének tényét zöld pipa jelzi.

Az egyes adatok kezelésének szükségessége:

A szolgáltatói regisztráció során kötelezően megadandó adatok kezelése a visszaélésszerű regisztrációk kiszűrése céljából szükséges annak érdekében, hogy a Felhasználók csak valós szolgáltatókkal léphessenek kapcsolatba, illetve a Szolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatások igénybevételének feltételeire vonatkozó alapvető információk, tájékoztatások a Felhasználók részére rendelkezésre álljanak.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Adatkezelő jelen Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a weboldalon történő regisztrációt megelőzően tudomást szerezzen. A regisztráció során Adatkezelő biztosítja, hogy Ön a regisztrációt megelőzően tájékozódhasson az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról, és adatai kezeléséhez külön hozzájárulását adja. Hozzájárulása kifejezetten kiterjed adatai harmadik személyek (adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó, potenciális felhasználók) részére történő továbbítására, valamint a portál Cookie Policy-jának elfogadására, amelyet megtalál a https://www.odaado.hu/cookiek linken. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás a regisztráció feltétele!

Az adatkezelés célja:

A megadott adatok kezelésének célja, hogy a regisztráció során megadott adatok alapján szolgáltatói profilt hozzon létre, amely profil segítségével a Szolgáltatók névjegyzékében az Adatkezelő általi előzetes elbírálást követően Szolgáltatóként a profilja megjelenik. A Szolgáltató profilját kizárólag a Felhasználói profillal rendelkező regisztrált személyek, illetve más Szolgáltatói profillal regisztrált személyek tekinthetik meg. A Szolgáltatói profil adatai harmadik személynek nem kerülnek átadásra.

Az adatkezelés időtartama:

A szolgáltatói regisztráció során megadott adatokat Adatkezelő az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg a profil törléséig kezeli. A hozzájárulás visszavonása a profil automatikus törlését vonja maga után. A profil törlésére az info@odaado.hu e-mail címre történő, a profil törlése iránti kérelmet tartalmazó elektronikus levél megküldésével van lehetőség. A profil kizárólag abban az esetben törölhető, ha a törlési kérelem arról az e-mail címről érkezett, amelyikkel a profil regisztrálása megtörtént.

A szolgáltatói profil regisztrációjakor megadott jelszót a Felhasználó bármikor módosíthatja. A jelszó megújítása a weboldalon keresztül, a saját profilba történő belépést követően lehetséges.

A szolgáltatói profil regisztrációja során a portál a Szolgáltató által megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld. A Szolgáltató az aktiváló e-mailben elhelyezett linkre kattintva aktiválhatja a profilt. Amennyiben a Szolgáltató a profitját annak regisztrációját követő 30 napon belül nem aktiválja, a szolgáltatói profil és a Szolgáltató által megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Amennyiben a regisztrálót követően a Szolgáltató a profilt a kötelezően megadandó adatokkal az aktiválást követő 30 napon belül nem tölti ki, erről emlékeztető e-mailt kap.

Amennyiben a Szolgáltató az emlékeztető e-mail kiküldését követő 15 napon belül a profil kötelezően kitöltendő adatait nem véglegesíti, a szolgáltatói profil és a Szolgáltató által megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek, amelyről az Adatkezelő erre kijelölt munkatársa e-mail útján küld tájékoztatást. A regisztráció elutasítása esetén a regisztráció során megadott adatok és a becsatolt dokumentumok törlésre kerülnek.

1.3.) A Honlap által nyújtott egyes szolgáltatások során megvalósuló adatkezelés:

1.3.1.) Üzenetküldés a weboldalon keresztül

A Felhasználóknak, továbbá a Szolgáltatóként regisztrált személyeknek lehetőségük van a weboldal meghatározott felületén a Szolgáltatók részére e-mail üzenet küldésére. Az e-mailek a Szolgáltatók saját levelezési címére kerülnek kiküldésre a weboldalon keresztül, a weboldal saját levelezési tárhelyet nem biztosít. Adatkezelő a weboldal igénybevételével küldött levelek tartalmát nem ismeri, azonban az üzenetküldés tényét a weboldal rögzíti annak érdekében, hogy a Felhasználó a későbbiekben véleményezhesse a weboldal által nyújtott szolgáltatás minőségét.

A felhasználói e-mail cím a Szolgáltató részére megküldésre kerül, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel során az „Emailben keressen” opciót választja.

Amennyiben a Felhasználó a profilján telefonszámot is megadott, a telefonszám a Szolgáltató részére megküldésre kerül, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel során a „Telefonon keressen” opciót választja.

1.3.2.) Szolgáltatók értékelése a weboldalon keresztül

A Felhasználóknak, továbbá a Szolgáltatóként regisztrált személyeknek lehetőségük van a weboldalon keresztül az egyes Szolgáltatók profilja alatt az általuk nyújtott szolgáltatások komment formájában történő véleményezésére.

A regisztrációval a Szolgáltató kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldalon keresztül az általa nyújtott szolgáltatás komment formájában kerüljön véleményezésre a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó, illetve Szolgáltató által a szolgáltatói profilon. Az értékelések a szolgáltatói profilon más Felhasználók és Szolgáltatók számára nyilvánosan hozzáférhetőek, a komment mellett a kommentelő neve, valamint a komment beküldésének az ideje is feltüntetésre kerül. Az értékelés a szolgáltatói profil törléséig, illetve Felhasználási Feltételekben meghatározott c.) pontban foglalt esetekre vonatkozó törlésig kerül megőrzésre.

A regisztrációval a regisztráló személy (Felhasználó és Szolgáltató) kifejezetten elfogadja az értékelési rendszert, amely arra irányul, hogy a weboldal hatékonyabban tudja nyújtani szolgáltatását és más Felhasználók számára adott legyen annak lehetősége, hogy megtalálják a legmegfelelőbbnek tartott szolgáltatót. Az értékelési rendszer a weboldal „Hogyan Működik?” menüpontja alatt ismerhető meg (https://www.odaado.hu/hogyan-mukodik).

Amennyiben Szolgáltató a kapott értékeléssel nem ért egyet, panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz. Adatkezelő mindenkor hatályos szabályzatai szerint egyedileg vizsgálja ki a panaszt és a rendelkezésére álló információk alapján eldönti, hogy a panasszal érintett értékelés törlésre kerüljön-e. A panasz kivizsgálásáig a kifogásolt komment automatikusan felfüggesztésre kerül, azaz annak tartalma a panasz elbírálásáig a Szolgáltató profilján nem jelenik meg. A hangnemében durva, trágár kifejezéseket tartalmazó kommentet az Adatkezelő a Szolgáltató bejelentése alapján minden esetben törli.  

1.3.3.) A regisztráció során elakadt Szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: 

A szolgáltatói regisztráció megkezdésével és a felhasználási feltételek elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, vagy az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló harmadik személy (adatfeldolgozó) a regisztráció során megadott és elmentett telefonszámon a regisztráció megkezdését követő 15 napon belül felvegye Önnel a kapcsolatot, amennyiben a regisztráció véglegesítésére ezen időpontig nem kerül sor.

A kapcsolatfelvétel célja, hogy az Adatkezelő a regisztrációs folyamatban elakadt Szolgáltató részére segítséget nyújtson, illetve a regisztrációval kapcsolatban statisztikai célú információkat gyűjtsön, továbbá, amennyiben a Szolgáltató a telefonos kapcsolatfelvétel során a telefonbeszélgetés rögzítéséhez hozzájárul, a telefonhívás hanganyagának statisztikai célú elemzése. Az elemzés kizárólagos célja a honlap működésének és funkcióinak fejlesztése, továbbá a honlap marketingjének és a telefonos kapcsolatfelvételek optimalizálása.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Adatkezelő jelen Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a weboldalon történő regisztrációt megelőzően tudomást szerezzen. A regisztráció során Adatkezelő biztosítja, hogy Ön a regisztrációt megelőzően tájékozódhasson az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról, és adatai kezeléséhez külön hozzájárulását adja. Hozzájárulása kifejezetten kiterjed adatai harmadik személyek (adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó, potenciális felhasználók) részére történő továbbítására.

Az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó a telefonos kapcsolatfelvétel során kizárólag Önnek a hívás céljáról való tájékoztatás ismeretében, előzetesen tett hozzájárulása esetén jogosult a telefonhívás rögzítésére.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a telefonhívást követő 30 napon belül végzi el annak statisztikai célú elemzését. Az elemzés eredménye a hívott félre, illetve vele kapcsolatos személyes adatra nem visszavezethető, anonim statisztikai adat.

Az Adatkezelő az elemzést követően az adatokat a hatályos törvényeknek megfelelően tárolja.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő a jelen pontban foglalt hívások lebonyolítása érdekében Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: Quality Call Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 136. 2/5., cégjegyzékszám: 01-09-287199, adószám: 13909899-2-43, statisztikai számjel: 13909899-8220-113-01).

Az adatfeldolgozónak átadott adatok köre:

- Regisztrációban elakadt Szolgáltató megnevezése

- Telefonszáma

- Email címe

Az Ön hozzájárulásával rögzített telefonhívás felvételét az Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelőnek továbbítja. A jelen pontban foglalt elemzés végzésére kizárólag az Adatkezelő jogosult.

1.3.4. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

A panasz benyújtásáról és annak elbírálásáról a honlapunkon található Panaszkezelés Szabályzatban olvashat részletesen.

Az adatkezelés célja:

A honlap által nyújtott szolgáltatással összefüggő panaszok kivizsgálása, megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Adatkezelő jelen Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a panasz megküldését megelőzően tudomást szerezzen.

Az adatkezelés időtartama:

A beérkezett panaszokat, az Adatkezelő tekintettel arra, hogy azok jogvita alapját képezhetik, a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli.

II.) A Civil út Alapítvány által kiküldésre kerülő hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Önnek a weboldal meghatározott felületén lehetősége van a Civil út Alapítvány által e-mail útján kiküldésre kerülő, az Alapítvány által megrendezésre kerülő eseményekről, szakmai tárgyú cikkekről szóló hírlevélre (a továbbiakban: ”Hírlevél”) történő feliratkozásra.

Az adatkezelés jogalapja:

A jelen pontban foglalt adatkezeléshez való hozzájárulását Ön a Hírlevélre történő külön feliratkozással adhatja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és c) pontjai alapján. A Hírlevélre történő feliratkozásra Önnek a regisztráció elvégzése során az adatkezeléshez való hozzájárulása egyértelmű akaratnyilvánításával van lehetősége, így Ön a Hírlevélre csak akkor tud feliratkozni, ha a checkbox kipipálásával úgy nyilatkozott, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte és az adatkezeléshez hozzájárult.

A Hírlevélre történő feliratkozás során az adatok a Civilút Nonprofit Kft. mint adatfeldolgozó szerverére kerülnek rögzítésre elektronikus formában, azokat a Civilút Nonprofit Kft. a Civil út Alapítvány, mint adatkezelő részére továbbítja.

A kezelt adatok köre:

− Teljes név;

− E-mail cím.

Adatkezelés időtartama, leiratkozás:

Az adatkezelés időtartama az érintett személynek az adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonásáig tart. A feliratkozás során Ön az Adatkezelő részére a nevét és e-mail címét adja meg, amely e-mail címre fogja Adatkezelő a Civilút Nonprofit Kft. mint adatfeldolgozó útján a Hírlevelet kiküldeni. A Hírlevélről bármikor leiratkozhat az alábbi módokon:

A Hírlevélről a Hírlevél aljában elhelyezett linkre kattintva tud leiratkozni, ebben az esetben a leiratkozás automatikusan, azonnal megtörténik. Lehetősége van továbbá a Hírlevélről az info@odaado.hu e-mail címre küldött, a leiratkozás iránti kérést tartalmazó levéllel is leiratkozni. Ebben az esetben a leiratkozás iránti kérelmet haladéktalanul feldolgozzuk, és a kérelem beérkezését követő 2, azaz kettő munkanapon belül az adatot – az adatra ható közvetlen manuális módon történő beavatkozással – töröljük.

Adatfeldolgozók igénybevétele:

A Hírlevelek kiküldésére a Civil Nonprofit Kft. az alábbi al-adatfeldolgozót veszi igénybe:

A ListaMester online hírlevél küldő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője:

Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Adószám: 21158218-2-13

Cégjegyzékszám: 13-06-065996

Bejegyzés kelte: 2001/11/07

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Az al-adatfeldolgozó által megvalósított tevékenység: a Hírlevélre feliratkozott személyek nevének és email címének tárolása. Az al- adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek-adatkezelesi-tajekoztato.php

III.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok

Adatkezelő biztosítja, hogy Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt hatékonyan élhessen a GDPR, valamint a hazai jogszabályokban biztosított, adatkezeléshez kapcsolódó jogaival.

Az adatkezelés során Önnek jogában áll, hogy

• az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetestájékozódáshoz való jog),

• kérelmére a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő arendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

• kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

• kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (adatkezelés korlátozásához valójog),

• kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje (törléshez való jog).

Az előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő köteles jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a weboldalon mindenki számára megismerhető formában közzétenni és biztosítani annak a weboldalon történő folyamatos elérhetőségét.

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön kérelmére 25 napon belül rendelkezésére bocsátja az általa kezelt és Önre vonatkozó személyes adatok körét, továbbá kérelmének megfelelően közölje Önnel

• a kezelt személyes adatok forrását;

• az adatkezelés célját és jogalapját;

• a kezelt személyes adatok körét;

• a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét;

• a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásánakszempontjait;

• az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokat és azok érvényesíthetőségének módját;

• az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatását és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

Ön jogosult továbbá arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Adatkezelő a rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelés megismerésére irányuló kérelem papír alapon kerül benyújtásra, úgy a tájékoztatás is papír alapon, postai úton, míg amennyiben a kérelem elektronikusan úton kerül benyújtásra, elektronikus válaszüzenetben kerül megküldésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag olyan személy részére adható tájékoztatás a kezelt személyes adatok vonatkozásában, akinek a személyazonossága az adatkezeléssel érintett személlyel megegyezik vagy az adatkezeléssel érintett személy képviseletében jogosult eljárni (törvényes képviselő, meghatalmazott). Adatkezelő a kérelmező jogosultságát minden egyes teljesítést megelőzően vizsgálja.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az Ön kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, továbbá – ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető – az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal illetve Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Tájékoztatjuk, hogy adatpontosítási kötelezettségünk csak abban az esetben áll fent, ha a pontosított adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja, vagy ha azok valódisága kétséget kizáróan megismerhető.

Adathelyesbítés esetén – amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adat továbbításra került – a helyesbítés tényéről értesítjük azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett adat továbbításra került.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érintett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrizzük, és az adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozunk felelősséggel. Az adatok helyesbítését kizárólag akkor végezzük el, ha azt az érintett személy kifejezetten kéri, valamint, ha a valós tartalmú adat az Adatkezelő rendelkezésére áll és annak valós tartalma az érintett személy által megadott adathoz képest egyértelműen megállapítható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozása alábbi feltételeinek bármelyike megállapítható, a korlátozással érintett adat tárolásán kívül egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhetünk. Az adatkezelés korlátozásának van helye, amennyiben

• Ön vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hibátlanságát, és a kezelt adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

• az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, azonban az érintett személy nyilatkozata, vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;

• az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más, közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében kötelezettséget vállalunk arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a jelen tájékoztatóban foglalt határidőn belül, ennek hiányában 25 napon belül töröljük az Ön személyes adatait, ha

• az adatkezelés jogellenes, így különösen az a GDPR-ben, illetve az Infotv.-ben foglalt alapelvekkel ellentétes;

• az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;

• jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, vagy a vonatkozó hazai, illetve nemzetközi jogszabályokban foglalt adatkezelésre meghatározott időtartam letelt;

• az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;

• Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályon alapul;

• az adatok törlését jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, hatóság vagy bíróság elrendelte.

Amennyiben Adatkezelő az Ön helyesbítésre, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét elutasítja, az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól Önt írásban – vagy amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, elektronikusan – haladéktalanul értesíti, továbbá tájékoztatja az Infotv. alapján megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról. Amennyiben Adatkezelő kérelmének eleget téve a személyes adatot helyesbíti, korlátozza vagy törli, ennek tényéről haladéktalanul értesíti az adattovábbítással érintett adatkezelőket annak érdekében, hogy hogy azok a helyesbítést, korlátozást vagy törlést a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

IV.) Az adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben saját működési körében vagy bejelentés útján tudomást szerez az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, annak kockázatait és lehetséges hatásait haladéktalanul kivizsgálja és értékeli, az adatvédelmi incidens tényéről és összes lényegi körülményéről az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja, továbbá konzultációt folytat le vele.

Amennyiben Adatkezelő az adatvédelmi incidens értékelése során arra a megállapításra jut, hogy az incidens az Ön jogaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, azt az incidens bekövetkeztétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, továbbá haladéktalanul értesíti Önt.

Az értesítéssel egyidejűleg Adatkezelő intézkedik mindazon intézkedés megtételéről, amely az Ön jogai sérelmének elhárítása érdekében szükséges, indokolt és elvárható.

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

V.) Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő mellett az uniós és hazai adatvédelmi szabályozásnak való megfelelés elősegítése, továbbá ügyfeleinkkel az adatvédelmi tárgyú kapcsolattartás céljából adatvédelmi tisztviselő működik.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi tárgyú döntéseit megelőzően az adatvédelmi tisztviselő véleményét kikéri, a döntések tervezetét az adatvédelmi tisztviselővel ismerteti, továbbá tájékoztatja minden olyan releváns körülményről, amely a megfelelő tanácsadáshoz szükséges, adatvédelmi incidens esetén pedig annak tényéről és az incidens összes lényegi körülményéről az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja, továbbá konzultációt folytat le.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda

levelezési cím: 1118 Budapest, Ménesi út 41.

iroda@drmikoandras.hu

06-30-33-53-497

Az adatvédelmi hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

061-391-14-00

ugyfelszolgalat@naih.hu

VI.) Adattárolás módja

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a NETINFORM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 01-09-725284, adószám: 13240093-2-43; székhely: 1094 Budapest, Viola u. 9-11. V. em. 2). által működtetett szervereken találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

• változatlansága igazolható (adatintegritás);

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti hátteret biztosít az Ön személyes adatainak elveszítés és bármilyen fajta jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében, valamint olyan intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.