Belépés Regisztráció

Szemadám György lelki szkafanderéről


Szemadám György lelki szkafanderéről

Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festőművész, író, érdemes és kiváló művész október 25-én ünnepelte 75. születésnapját. Ebből az alkalomból emlékezünk meg az alkotóról, és ünnepeljük széles horizontú életművét. Hiszen a képzőművészként ismert Szemadám György művészeti írásai mellett új oldalát is megmutatta a személyes családi történeteit feltáró Lélekszkafander című könyvével. Ez a lelki és szellemi magasságokba emelő, mégis szórakoztató családregény több nemzedék sorsát dolgozza fel, az 1945 utáni kifosztott polgári réteg sorsát bemutatva.

Sokirányú művészet és alkotói aktívitás jellemzi Szemadám Györgyöt

Szemadám György életútja – a ’45 utáni történelmi változások miatt – számos vargabetűt írt le és művészeti életünknek a mai napig aktív egyénisége. Alkotóként 1969 óta állít ki, eközben művészeti íróként is ismeri a közönség. A filmes szakmában és televíziós sorozataival szintén értéket képvisel, ahogyan többkötetes szépíróként is számontarthatjuk. Megalkuvásra nem hajlandó, energikus és folyton fejlődő alkotói személyisége magával ragadja történetének az olvasóit.

Emlékiratból nemzedéki regény: Lélekszkafander

Édesanyja – aki magas kort élt meg – 92 és 94 éves kora között megírta a visszaemlékezéseit, amelyekhez Szemadám jegyzeteket és kiegészítéseket fűzött. Ezek a 20. századi családtörténet hátteréül szolgáltak. A szerző egyes szám harmadik személyben szerepelteti önmagát a történetben, jelezve, hogy egykori énje eltért mostani önmagától. A könyv vége felé elmeséli, mára kivé vált, hová jutott, mivé fejlődött. A főhős, G (később érettebben: Gy) maga a könyv szerzője, aki idő- és térbeli távolságtartással szemléli önmagát. Nemcsak azért, mert elfogulatlanságra törekszik, hanem mert annyit változott régi személyiségéhez képest, hogy időutazása során nem kíván a kelleténél erősebben azonosulni ifjúkori énjével, akkori hangulataival.


Anya–fiú-sorsközösség és tanulságokkal szolgáló korrajz

A mű „kettő az egyben” jellegű, vagyis a szerzőtől a családtagok bemutatásán túl jelentős korrajzot is kapunk. Ezáltal – évtizedek alatt több szempontból torzított társadalom- és történelemszemléletünkben – eljuthatunk a magyar valóság hitelesen megfestett egyéni történetéhez. Anya és fia a családregényben és a valóságban is összenőtt egymással, együtt élték át a hol bús, hol vidám időket. Ez az őszinte, vallomásos és tanulságoktól sem mentes kötet Ady híres versét juttatja eszünkbe:

„Csak másért a másét / Sohasem akartam, / Csupán a viharért / Nem jártam viharban. / Becsületes szívem / Becsületes jussát / Kerestem a harcban. // Most már megállhatok: / Már-már minden emlék, / De mégis, ha újra, / Ha százszor születnék: / A jussáért küzdő / Lantos és parittyás, / Csak ugyanaz lennék. // Régi, küzdött harcok / Silány, kis bért hoztak, / Igaztalan szájjal / Sokan megátkoztak. / Hejh, bús évek voltak, / Véresek, lihegők / S mégsem voltak rosszak.”

Isten éltesse a Szerzőt, és jó olvasást kívánunk a munkájához, amely idén májusban a Marco Polotól Nicola Tesláig című tanulmánykötettel gazdagodott.   

Fotó: MMA Szerző:
Arday Géza író, irodalomtörténész

Cimkék:
2022-11-02