Belépés Regisztráció

Örökölt sors


Örökölt sors

Orvos-Tóth Noémi pszichológusnő könyvei mindig hatalmas sikert aratnak. Legutóbb a Szabad akarat című munkája látott napvilágot, de előbb ismerjük meg a korábban megjelenet Örökölt sors című könyvét.

Az Örökölt sors nagyon találó cím. Orvos-Tóth Noémi ugyanis egy nemzedékeken átívelő önismereti tréningre hívja meg az olvasóit. Ahhoz, hogy önmagunkat jobban megérthessük, szükséges megtalálnunk az elakadásaink okait, hogy az életünkben miért ismételjük ugyanazokat a forgatókönyveket.

Fotó forrás: Orvos-Tóth Noémi Facebook

Örökségünk a múltunk

Felmenőink, elsősorban szülők és nagyszülők életeseményei, élményei, félelmei, szenvedései súlyos örökséget jelenthetnek a gyerekeik és unokáik számára is. Emiatt önmagunkra is úgy kellene tekintenünk, mint egy kiterjedt családi háló(zat) tagjára. Ezáltal láthatóvá válik számunkra, hogy milyen szálakkal szövi át az életünket (jelenünket) a múlt.

Ha egy családon belüli történés véget ér, attól még a hatása jelen lehet, megmaradhat. A pszichológus szerző a könyvében arra biztatja az olvasóit, hogy legyen bátorsága mindenkinek a családja körében korábban eltemetett történeteket feltárni. Azt vallja, hogy egy ember sorsa a transzgenerációs hatások figyelembevételével értelmezhető és fogadható el. A kötetben komoly esettanulmányokat olvashatunk, amelyeket a szerző irodalmi idézetekkel tesz közérthetőbbé és élvezhetőbbé.

Traumatikus helyzetet idézhet elő a gyerekkorban megtapasztalt szeretethiány is, amely egy egész életen keresztül végig vonulhat, mert nehéz tőle megszabadulni. A történelem által eredményezett családi traumák azt mutatják, hogy a fájdalom, a félelem, a szenvedés mintázatai a leszármazottakban is megjelenhet, akik egyébként nem voltak részesei a negatív eseményeknek. Tudományos eredmények igazolják azt a tényt, hogy a gyerekkorban kialakult kötődési minta mély nyomot hagy a felnőttkori emberi kapcsolatokban. Ahogyan a mondás tartja: „Meséld el, hogyan szerettek, és én elmondom, te hogyan szeretsz.”

A családi sebeket fel kell dolgozni

A családi történések kibeszélésének és feldolgozásának nemcsak a rokonok egymás közötti viszonyában van jelentős szerepe, hanem fontos tudatos vagy tudatalatti üzenetértékük is van azon túl, hogy életmintákat és problémamegoldó kulcsokat is jelenthetnek. Attól függetlenül segítheti vagy gátolhatja az emberi viszonyulásokat, hogy tudunk-e ezekről a családi traumákról. Orvos-Tóth Noémi az alábbiakat fogalmazta meg: „Minél kevesebbet tudunk arról, mi mindenen mentek keresztül a felmenőink, annál nagyobb eséllyel visszük tovább traumáikat a saját életünkben (és adjuk át a gyerekeinknek is)”. A könyv önfejlesztő olvasmány, de hasznos lehet azok számára is, akik önmaguk és családjuk mélyebb megismerésére törekednek.

Fotó: Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors – Családi sebek és a gyógyulás útjai, Kulcslyuk Kiadó, Pixabay

Szerző: Arday Géza író, irodalomtörténész 

Cimkék:
2022-07-15