Belépés Regisztráció

Gondolatok a Szabad akarat című könyvről


Gondolatok a Szabad akarat című könyvről

Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus, író egyik kötetét már korábban bemutattuk. Akkor megígértem a kedves Olvasóknak, hogy a legutóbbi, Szabad akarat című könyvéről is fogok pár szót szólni.

Felmenőink öröksége a sejtjeinkben él

Orvos-Tóth Noémi Szabad akarat című kötetének a középpontjában is a felmenőinktől átvett, pontosabban átörökített minták és epigenetikus örökségek példáinak áttekintése áll. A kötet ajánló részében az alábbiak olvashatók erről: „Mire felnővünk, sorsunk forgatókönyvéből már jelentős fejezetek megváltoztathatatlannak tűnnek. Sejtjeinkben hordozzuk felmenőink traumáinak nyomait; szüleink, nagyszüleink ránk örökítették a megdönthetetlennek tűnő életigazságokat; zsigereinkbe égtek a bizalom, a bizalmatlanság, a szeretet és a szeretetlenség tapasztalatai. Már számos saját krízist vagy mélyen ható egyéni traumát is megéltünk, és kialakultak a válaszaink, ismétlődő megoldó-kulcsaink is ezekre a helyzetekre.” Manapság ez meglehetősen divatos témának számít, ám Orvos-Tóth Noémi nem állt meg ennél a pontnál.

Kezünkbe vehetjük életünket

A neves pszichológus a kötetében életünk legbefolyásolóbb erejű témáinak vizsgálatára hívja meg az érdeklődő és nyitott az olvasókat. Azokat a kérdéseket járja körül, hogy a felmenőinktől kapott és magunkban hordozott „lelki sebek”, „kötődési zavarok”, „érzelmi és viselkedési mintázatok” életünk végéig meghatározzák-e a sorsunk alakulását, vagy ezeken „szabad akaratból” magunktól változtathatunk-e (?).  

Egyes életpéldázatokon és -helyzeteken keresztül az is kérdésként vetődik fel a könyvben, hogy meddig tart a transzgenerációs örökségünk hatása, illetve hol kezdődik az a bizonyos szabad akaratunk, amikor kezünkbe vehetjük az életünket, hogy tudatosan alakíthassunk rajta, esteleg újra szabhassuk. Pontosabban fogalmazva: mikor és hogyan érkezik el annak az ideje, ha igényünk van rá, hogy a saját sorsformáló erőink működésbe léphessenek. A pszichológus-szerző történetein keresztül megfigyelhetjük azokat a sorsunkat is befolyásoló tényezőket, amelyek akár a párkapcsolataink alakulására is kihatással lehetnek, sőt, meghatározzák a matériához: pénzhez, sikerhez és akár még a fizikai megjelenési formánkhoz való kapcsolódásukat. Ezek azok a viszonyulási tényezők, amelyek képesek arra, hogy negatív kihatással legyenek a testi-lelki egészségünkre.

Orvos-Tóth Noémi a lélektan iránt érdeklődő és az önfejlesztés irányában nyitott olvasóközönség számára ír

Orvos-Tóth Noémi kellemes stílusban írta meg ezt a könyvét is: anekdotaszerűen, vagyis olvasmányosan mutatja be és elemzi a praxisában előforduló és témához kapcsolódó eseteit. A kötetben irodalmi próza- és versidézetek is találhatók – mások mellett – József Attilától, Pilinszkytől, Adytól vagy akár Epikurosztól. A szerző nem műveltségfitogtatásból építette a munkájába ezeket az idézeteket, hanem láthatóvá kívánta tenni a könnyebb érthetőség kedvéért, hogy jelentős alkotó személyiségek is foglalkoznak az alkotásaikban egy-egy nagyon is emberi és lélektani téma szépirodalmi megjelenítésével. Ezek nemcsak gazdagítják, hanem színesítik, sőt egyetemes szintre emelik a mondanivalóját.

A fejezetekben tárgyalt egyes példázatok és elméletek sűrűjének értelmezésében segítséget nyújtanak az esetelemzések, amelyeket a legtöbb esetben analitikus szakember véleménye egészít ki. Így, ezáltal nem válik kizárólagossá a szerző saját véleménye, amelyet egyébként is meglehetősen finoman érzékeltet, mintegy a mondanivalója hátterében tartva, ám semmiképpen sem ráerőltetve az olvasóra. Ez az ösztönző erejű mű széles körben ajánlható a lélektan iránt érdeklődő és az önfejlesztés irányában nyitott olvasóközönség számára.

Szerző: Arday Géza író és irodalomtörténész

Cimkék:
2022-09-02