Belépés Regisztráció

Freud, mint ember a pszichoanalízis mögött


Freud, mint ember a pszichoanalízis mögött

Freud címmel és Az ember a pszichoanalízis mögött alcímmel nagyon szép kiállítású könyv jelent meg magyar kiadásban az osztrák pszichoanalitikusról. A Ruth Sheppard által írt albumszerű kötet olyan hatású, mintha a tudós dolgozószobájában és rendelőjében – visszarepülve száz esztendőt – egy kicsit részesei lehetnénk az életének. Ehhez nagyon értékes és igényesen feldolgozott képanyag gazdagítja a munkát.

Albumszerű könyv jelent meg Freudról

Azon túl, hogy a szerző megismerteti az olvasót Freud életével, családjával és munkásságával, közelről láthatjuk azokat az embereket és tárgyakat, akik és amelyek meghatározóak voltak számára. Láthatjuk az általa tisztelt emberek portréit a falakon és azokat is, akikkel megosztotta az életét. Ezek mellett azt is fontos szerepet kap, hogy mit adott a világhoz – mint többlet tudást –, hiszen a tudatalatti és felettes én fogalmának a beiktatása és annak rendszerbe állítása nemcsak a tudományos, hanem a művészeti világra gyakorolt hatásával sok mindent megváltoztatott. Az is része a könyvnek, hogy Freud forradalmasította a tudattalanról alkotott felfogást, és ez új korszakot eredményezett az elme működéséről vallott gondolkodásban. Az élet traumáinak, a lelki zavarok, az elfojtások miatti kialakulásával is foglalkozott, ami bombaként robbant a századelőn.

Az ember a pszichoanalízis mögött

A Freud-múzeumban őrzött dokumentumokból való válogatás is bekerült a 176 oldalas kiadványba, ami még „emberközelibbé” teszi a könyvet. A tudóst az európai események kontextusában láttatja a szerző, akit ezáltal úgy állít elénk, hogy jobban megérthessük az emberi tényezők ok-okozati összefüggésit is, ne csak, mint tudóst láthassuk. Végigkísérhetjük a karrierjéért, de egészségéért, barátságaiért és családtagjaiért aggódó embert is. Éppen ez a több dimenziós megközelítésmód vált a kötet erősségéve, sőt érdekességévé, amelyeket olyan dokumentumok színesítenek, mint például a BBC-nek adott 1938-as interjújának a szövege, amelyben Freud 120 szóban foglalja össze a saját pályaképét.

A fényképek, dokumentumok, kézírásos jegyzetek, rajzok és naplórészletek egy fegyelmezett tudósi életről tanúskodnak. Kiemelendő a könyv értékei közül a szerző azon törekvése, hogy az egykor botrányosnak tartott elméleteit is leplezetlenül az olvasók elé tárja. Bemutatja azt az emberi és szakmai küzdelmet, amelyet Freud az önismeretért és a lélek titkainak feltárásért végzett. Nagyon ajánlom a könyvet mindazoknak, akiket nemcsak tudós személye, hanem az a korszak is érdekel, amelyben Freud megalkotta a tudományos nézeteit, illetve máig ható módszereit. 

Szerző: Arday Géza író, irodalomtörténész

Cimkék:
2022-08-17