Belépés Regisztráció

Cholnoky Viktor válogatott írásai


Cholnoky Viktor válogatott írásai

Idén nyáron volt Cholnoky Viktor halálának 110. évfordulója, a műfordítóként, hírlapíróként és szerkesztőként is egyaránt ismert író 1912-ben, 43 esztendős korában hunyt el. Nemrég látott napvilágot A sekrestyés című, válogatott írásait, pontosabban elbeszéléseit és tárcanovelláit tartalmazó kötet.

Cholnoky Viktor a századforduló egyik legegyénibb hangú novellistájának számított; tárcáit hétről-hétre várta az újságolvasók széles köre. A Pesti Napló és a Kiss József által szerkesztett, A Hét című folyóiratokban publikált. Egykori pályatársa, Krúdy Gyula írta róla: „Csupa kontraszt, furcsaság, álombeli alak az egész ember. Rajongóknak és gyűjtőknek való, mint egy régi, ritka kis biblia, vagy valamely ékköves gyűrű, amit egy porrá vállott régi pápa sirboltjában találnak”. A sekrestyés című kötetválogatás olvasói alátámaszthatják Krúdy egykori romantikus véleményét.

A hírlapírástól a szépirodalomig

Cholnoky elsősorban hírlapíróként működött, hiszen a kenyérkereset sokkal jövedelmezőbb formájának számított, mint a szépirodalmi közlések. Ezáltal jóideig elsősorban zsurnalisztaként szerzett magának hírnevet, ami a később kialakuló író pályája indulásához előnyt jelentett. A szintén író testvére, Cholnoky László állapította meg bátyjáról: „Soha nem egyezett a korral, soha egyetlen percre sem érezte magát otthon a korában. Az elvágyódás fontos jegye valamennyi írásának”.

Áradó történetmesélő volt, kimagasló elbeszélő képességgel, kultúrtörténeti ismeretekkel és komoly műveltséggel rendelkezett, amelyhez kiemelkedő stilisztikai képesség párosult. Több nyelven beszélt, élvezte is a nyelvek és kultúrák közötti átjárásokat. Ő volt Bernard Shaw első magyar fordítója.

Cholnoky válogatott írásait újra kiadták

Nemrég látott napvilágot A sekrestyés című, válogatott írásait, pontosabban elbeszéléseit és tárcanovelláit tartalmazó kötet. Cholnoky novelláit érdemes kézbe vennünk, különleges hangulatúak, szokatlanul változatosak, s olykor már-már költői hangvételűek is.  

A sekrestyés című kötet tizenöt elbeszélést tartalmaz, amelyet úgymond kiegészít hét tárcanovella és A dióherceg című nagyobb lélegzetű elbeszélés. Meg kell jegyeznünk, hogy a finom válogatás Géczi János József Attila-díjas író és egyetemi oktató minőségérzékét dicséri. Hálásak lehetünk neki – és a kiadónak! –, hogy ismét gazdagodhattunk egy Cholnoky-kötettel. (Egy évtizeddel korábban, 2011-ben, számomra rejtélyes módon napvilágot látott a Trivulzio szeme című novellagyűjtemény.)

Kortársi pillanatképek, fantasztikus történetek és humoreszkek

A kötetet olvasva megtapasztalhatjuk, hogy elbeszéléseit a századelő olvasói figyelme jogosan három nagy tematikába sorolta: kortársi pillanatképek, fantasztikus történetek és humoreszkek tárgykörébe. Ezeken belül meglehetősen sok mindenre kiterjedt az írói figyelme: például a fantasztikum és a tudomány világának vegyítése, vagy a családon belüli öröklődés volta, ami végzetszerűen tragédiákba sodorja a főhőst. Érdekelték a kultúrtörténeti tények, babonák és hiedelmek is. Nevezik a dekadens urak és nagypolgárok krónikásának is, aki nem cselekedetekben, hanem gondolatfolyamatok ábrázolásában mutatja meg a valós arcát. Kifinomult irodalmi karakterábrázolásai szinte már pszichológiai remeklések is egyúttal.

Feltehetjük a jogos kérdést, hogy miben nyilvánul meg a hatása? – Leginkább abban, hogy amikor befejezünk egy Cholnoky-novellát, akkor az nem ereszt. Nem szabadulunk a hatása alól, amelyet nemcsak az atmoszférájuk erőssége, humora, hanem a világlátása és életérzése is meghatároz. A koráról vall, az Osztrák-Magyar Monarchia életének szellemes tolmácsolója volt.

Balról jobbra: Cholnoky Jenő, Cholnoky László, Cholnoky István, Berky Károly és Cholnoky Viktor.

Egyedi jelenség a magyar irodalomban

Cholnoky Viktor egyedi jelenség az irodalmunkban. Nincs elődje, de utódja se, ugyanis senkihez sem hasonlítható. Saját korában ismertnek és olvasottnak számított, akit most a kötet kapcsán újra felfedezhetünk, hiszen megérdemli. A neve kimaradt a közismeretből, nem szerepel a tankönyvekben sem, ennek ellenére nem lenne csoda egy jelentős írót (újból) „felfedezni”. (De talán mégis az!) Pedig csak olvasni kellene tőle; ehhez segít hozzá mindannyiunkat A sekrestyés című kötet.  

Szerző: Arday Géza író, irodalomtörténész 

Fotó: Fortepan/Cholnoky Tamás

Cimkék:
2022-08-31