Belépés Regisztráció

Az amerikai géniusz


Az amerikai géniusz

Csák János közgazdász-szociológus, címzetes egyetemi tanár, 2011 és 2014 között hazánk londoni nagykövete, jelenleg kultúráért és innovációért felelős miniszter.  Korábban - szakmája szerint - stratégiai szempontból vizsgálta nemzetközi szervezetek és országok jövőképességét. Mint felsővezető energiaügyi-, távközlési-, banki- és akadémiai szektorokban dolgozott: Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában. Nem véletlen, hogy az amerikai civilizációval behatóan foglalkozik abból a szempontból, hogy mi állt és áll mind a mai napig a teljesítménye mögött. Pár hónapja jelent meg Az amerikai géniusz című könyve, amelyet a Mathias Corvinus Collegium kiadója jelentetett meg.

Csák János és Amerika

A kis méretű könyv az amerikai történelem és civilizáció bemutatása is. Ahogy a szerző megfogalmazza: e hatalmas ország páratlan sikerének szellemi és lelki háttere, mely alapján a transzatlanti világ jövője körvonalazódhat – az amerikai géniusz drámájának megértésén keresztül. A kötetből megtudhatjuk azt is, hogy a szerző már gyermekkora óta szereti Amerikát, ahol felnőttként volt szerencséje élni és dolgozni is. Ezáltal jobban megismerte és számos személyes tapasztalatot szerzett. 

Pár évvel a rendszerváltás után, 1996-ban az Ameritech nevű távközlési vállalat tanácsadója lett. Családjával együtt egy ideig Chicagóban telepedett le, Wheatonban a kertvárosi amerikai életmódra is rálátása nyílt. 2009-től tudományos kutatóként Washingtonban dolgozott, s bejárhatta az Egyesült Államokat. Nemcsak nagyvárosokba látogatott el, hanem a farmok világa is érdekelte. Az amerikai géniusz című munkája szempontjából sem mellékes az a tény, hogy az utóbbi évtizedben számos amerikai társadalomtudományi és irodalmi alkotást ültetett át magyar nyelvre. Érdemes felidéznünk legutóbbi fordítási munkáját: John D. Mueller A közgazdaságtan magváltása című forradalmi művet.

A géniusz mibenléte

A szerző jelen munkájában az amerikai teljesítmény mögötti szellemi örökséget mutatja be, elemzi az amerikai történelem fordulópontjait, illetve azokat a változásokat, amelyeket előidéztek, s több esetben társadalmilag a mai napig hatással vannak.

Személyeket vesz górcső alá – mások mellett például – Thomas Jeffersont és Hillary Clintont. A kötet az amerikai gyarmatok államszövetségének keletkezését is bemutatja, azt a történelmi eszmeiséget és politikai megfontolásokat, amelyek az alapításhoz szükségeltettek. Ezután a második fejezet a közös létezés értelmet adó metaforáit veszi számba, azokat az elképzeléseket, amelyek megvalósítását a következő fejezetben elemzett, vagyis ami az elmúlt kétszáz-kétszázötven esztendő társadalomgazdasági és katonai sikereihez szükségeltetett. Olyan témákat is felvet a későbbiek során, mint a rabszolgakérdés vagy az őslakos nemzetek sorsa.

A kötet jelentőségét az adja, hogy a szerző számba veszi az ideálok és a gyakorlati valóság között húzódó politikai és morális ellentmondásokat. A mű utolsó része az amerikai géniusz jelenlegi állapotát vizsgálja: a balliberális és konzervatív erők harcát a különféle gondolkodásmódok tükrében. Azt járja körül, hogy léteznek-e még a közös célok, illetve az ahhoz vezető elképzelések, amelyek képesek túlmutatni az ideológiai és politikai megosztottságon. A szerző epilógussal zárja le a gondolatmenetét, amelyeket egymás után esszészerű láncolatba fűzött. Ebben mintegy zárszóként kitekintést nyújt azokra az alternatívákra, amelyek még a jövő szempontjából meg- és átmenthetik az egykori amerikai géniuszt.

A kötet nemcsak atlantisták számára tarthat igényt érdeklődésre, hanem mindenki számára, aki az amerikai géniusz problematikáját szeretné behatóbban megismerni.

Szerző: Arday Géza író, irodalomtörténész

Cimkék:
2022-12-09