Belépés Regisztráció

Doktor úr, a maga szíve sose fáj...?


„Doktor úr, a maga szíve sose fáj...?”

Gyermekkorom egyik híres slágerének első sora jutott eszembe, miközben ezt a portrét írtam dr. Király Ottóról. A pesterzsébeti háziorvos még 90 évesen is praktizál, korát meghazudtolva kiváló életerővel, lelkiismeretesen gyógyítja betegeit.

Király Ottó hosszú utat tett meg Pesterzsébetig. Kolozsváron született 1932-ben. Magyar környezetben nőtt fel, a gyermekkorát nem árnyékolta be a trianoni diktátum, mert a magyar lakosság cserkész közösségében a hazaszeretet, a szívjóság, a felebaráti szeretet, bajtársiasság, a barátság értékeit tanították. S ez máig meghatározza életét.

Középiskolai tanulmányait 1948-ban a kolozsvári magyar Piarista Gimnáziumban kezdte, amelyet később államosítottak, majd átszervezték. Így 1951-ben már kereskedelmi iskolaként működő intézményben érettségizett Király Ottó. Egyik orvostanhallgató barátjának hatására jelentkezett a Marosvásárhelyen még működő magyar nyelvű orvosi egyetemre, ahová jó tanulmányi eredményei után sikeres felvételt nyert. 1957-ben kapta meg magyar nyelvű orvosi diplomáját.

Akkoriban a magyar orvosokat román ajkú falvakba helyezték el, így került Király doktor és felesége, Dorottya a Kárpátokon túlra, Nagybánya mellé egy kis faluba. Szerencséjére az egyik román pópa fia, aki szintén frissen végzett orvosként, állást cserélt vele, Így került Király Ottó Adyfalvára - Ady Endre szülőhelyére, Érmindszentre - körorvosnak.

Gyalogszerrel járt ki a betegekhez, a nagyobb távolságokat lóháton tette meg. Adódott is ebből izgalom. Egyszer egy vajúdó asszonyhoz kölcsönkért lovon indult el. Az állat azonban megijedt egy tócsától, nem akart tovább menni. A vajúdó asszony férje meglátta a doktort az elszántan álldogáló ló hátán. Az izgatott apa kilovagolt, saját lovát átadta a doktornak, ő pedig kantárszáron vezette az ismeretlen állatot otthonához. Azután megtörtént a „csoda”, a doktor úr világra segítette a kisbabát mindannyiójuk örömére.

Adyfalván 33 évig dolgozott Király doktor, orvosi hivatását lelkiismeretesen végezte, alázattal gyógyította betegeit. A lovat már Trabantra tudta cseréni, és bár a buckás utakon sokszor törést szenvedett, az autót saját költségén megjavította és azzal járt ki a betegekhez.

Feleségével egy gyermekük született, Dorottya, aki Magyarországra ment férjhez. Egy idő után „családegyesítés” céljából a szülők is átköltöztek Magyarországra, bár sok nehézség várt rájuk. A doktor úr 27 helyre jelentkezett háziorvosnak kicsiny nyírségi településtől kezdve dunántúli falvakig, sehol sem fogadták. Nem méltatlankodott, nem okolt senkit sem, elfogadta, hogy neki újra és újra küzdenie kell. Végül egy „állandó helyettesi” állást pályázott meg, és nyert el a Dél-Pesti Kórház régiójában. Itt-ott helyettesítette a kollégákat, először a Havanna lakótelepre, majd Soroksárra került. Végül Pesterzsébeten állandósították családorvosi státuszba 1993-ban. Azóta is kifogyhatatlan energiával dolgozik itt.

Szeretettel mesél munkájáról. Van olyan család, amelynek tagjait már évtizedek óta kezeli. Az egykori gyermekpaciensek ma már felnőttek, és gyermekeiket is Király doktorhoz viszik. A gyermekek pedig szívesen mennek, hiszen Király doktor úr mindig apró meglepetésekkel, egy kis édességgel kedveskedik nekik.

Király Ottó hálás a sorsnak, hogy családja körében él, feleségével most ünnepelték a 65. házassági évfordulójukat. Dorottya lányukkal közös háztartásban élnek, Tünde unokájuk a dédunokájukkal is a közelükben lakik.

Szerző: Giller Ildikó, az Odaadó szerzője

Fotó forrás: Pesterzsébet városháza / Wikipédia

Cimkék:
2022-11-12