Belépés Regisztráció

Mihez van joga a szomszédnak? – Bővebben a szomszédjogokról


Mihez van joga a szomszédnak? – Bővebben a szomszédjogokról

Sajnos, a rossz szomszédi viszony manapság is megmérgezheti az emberek életét, sok bosszúságot okozva. Az Odaadó jogi szakértője korábbi cikkében az ingatlantulajdonosok jogait mutatta be, most a legfontosabb szomszédjogokat ismerteti.

A fő szabály, hogy minden ingatlantulajdonos köteles tartózkodni minden olyan magatartástól a tulajdonának használata során, amellyel mások – különösen a szomszédok – jogainak gyakorlását veszélyeztetné vagy őket szükségtelenül zavarná. 

Természetesen minden eset egyedi mérlegelést igényel, de azért létezik néhány kiemelt területet, amelyet a szomszédjogok szabályoznak.  Most ezeket vizsgáljuk meg!

A földtámasz joga biztosítja, hogy egyik tulajdonos se foszthassa meg a szomszédos épületet a szükséges földtámasztól anélkül, hogy más, megfelelő rögzítésről ne gondoskodna. Ennek jelentősége leginkább sűrűn lakott területeken, zártsorú, oldalhatáros vagy ikresített beépítési kötelezettség esetén van, utólagos beépítés vagy régi épület lebontása esetén.Az átjárás joga magában foglalja a közérdekű munkálatok elvégzésének jogát, valamint az állatokra és a fákra vonatkozó rendelkezéseket. Fontos, hogy ehhez a joghoz kártalanítási kötelezettséget kapcsoltak, tehát abban az esetben, ha a szomszéd az átjárás jogának gyakorlása közben például letapossa a veteményest, akkor köteles az okozott kár ellenértékét megtéríteni.

Gyakori kérdés, hogy kit illet meg a két ingatlan határvonalán álló növény terménye? A jog itt úgy rendelkezik, hogy egyenlő arányban illeti meg a két ingatlan tulajdonosát. Amennyiben a közterületre hulló terményt a növény tulajdonosa nem szedi fel, azon bárki tulajdonjogot szerezhet, ennek klasszikus esete az utcán álló diófa, melynek lehullajtott terméseit bárki felszedheti.

A szomszédos ingatlanra áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése céljából a növény tulajdonosát megilleti az átjárás joga. Ha a határvonalon növény áll és valamelyik ingatlan rendes használatát akadályozza, abban kárt okoz vagy károkozás veszélyével fenyeget, a fenyegetett ingatlan tulajdonosa követelheti, hogy azt közös költségen távolítsák el. A szomszédos ingatlan rendes használatát akadályozó áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágása a növény tulajdonosának kötelezettsége, ha a szomszéd erre felhívja a figyelmet. Amennyiben az ágak és gyökerek eltávolítása nem történik meg, a szomszéd jogosult a munkát elvégezni vagy elvégeztetni.

A jogalkotó megengedi a szomszédos telek kártalanítás ellenében történő igénybevételét más fontos okból is számításba véve, hogy az élet sokszínű és nem lehet minden esetet törvénybe foglalni. Más fontos oknak minősülhet a vihar által levert tetőcserepek összegyűjtése, kidőlt fa eltakarítása vagy bármilyen olyan ügy, ami mindkét ingatlant érinti.

Kártalanítás ellenében használható a szomszédos föld, amennyiben az ingatlantulajdonos saját földjén való építési, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkákhoz szükség van rá, jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód esetén. A kártalanítás méltányos összegének megállapításához mérlegelni kell, hogy történik-e olyan konkrét károkozás, ami helyreállítást tesz szükségessé. Figyelembe kell venni a zavarás mértékét, időtartamát, valamint azt is, hogy miben és mekkora területen korlátozza a szomszédos ingatlantulajdonost.

Amennyiben a szomszédos ingatlanokat kerítés, mezsgye vagy növény választja el, annak használatára az ingatlantulajdonosok közösen jogosultak, azonban a fenntartással járó költségek olyan arányban terhelik az ingatlanok tulajdonosait, amilyen arányban saját megállapodásuk vagy jogszabály annak létesítésére kötelezi őket. Amennyiben nincsen erre vonatkozó szabály, akkor a határolt földhosszúság arányát kell figyelembe venni. 

(Folytatjuk)

Szerző: Dr. Szigeti Ágnes jogász

2021.08.06.

2021-08-06