Belépés Regisztráció

Mihez van joga a szomszédnak?


Mihez van joga a szomszédnak?

Rossz szomszédság, török átok - így tartja a régi közmondás. Bizony, a rossz szomszédi viszony manapság is megmérgezheti az emberek életét, sok bosszúságot okozva. Áthajlik a kerítésen a szomszéd fájának az ága – kinek a feladata a gondozás? Ilyen és ehhez hasonló kérdések gyakran felmerülnek. Nagy segítséget jelent, hogy szabályozták ezt a területet is, ez az úgynevezett szomszédjog. Jelen cikkünkben ezt a témát járja körül az Odaadó jogi szakértője.

Áthajlik a szomszéd fájának az ága a kertembe. Mit tehetek? A szomszédnál építkezés zajlik, amely az én telkemet is érinti. Be kell engednem az építőmunkásokat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel sokszor találkozhatunk. Ezeket a helyzeteket segít kezelni a szomszédjog. 

Ehhez először is érdemes tisztázni a tulajdonjog fogalmát. A tulajdonost megilleti a tulajdonának tárgya – jelen esetben az ingatlan – felett a legteljesebb hatalmat biztosító rendelkezés joga. Mit is jelent ez? A tulajdonát átruházhatja, megterhelheti, használhatja, hasznait szedheti, továbbá annak birtokát átengedheti. Ingatlan esetén fontos korlát, hogy a tulajdonjoggal felhagyni nem lehet. (Az elidegenítési és terhelési tilalom szintén korlátozza a rendelkezési jogot, de erre a kérdéskörre most nem térünk ki.)

Másrészt a tulajdonos jogosult tényleges hatalmat gyakorolni a tulajdonának tárgya felett, más szóval jogosult a birtoklásra és megilleti a birtokvédelemhez való jog. Harmadrészt a tulajdonos tulajdonának tárgyát használhatja saját szükségleteinek kielégítésére vagy szedheti annak hasznait. Nos, ez az a pont, ahol a problémák általában felmerülnek, hiszen a használat a gyakorlatban beleütközhet mások saját tulajdona felett fennálló használati jogába.

Ezt teljesen nem lehet megszüntetni vagy kiküszöbölni, ezért bizonyos fokú zavarás eltűrésére (azaz a használati jogának korlátozására) minden tulajdonos kötelezhető. Ugyanakkor a szükségtelen zavarás tilalmát már jogszabályba foglalták, erre épül a szomszédjogi szabályozás.

Mit jelent a szükségtelen zavarás? Minden ingatlantulajdonos köteles tartózkodni minden olyan magatartástól a tulajdonának használata során, amellyel mások – különösen a szomszédok – jogainak gyakorlását veszélyeztetné vagy őket szükségtelenül zavarná. A határok rugalmasak, mivel minden eset egyedi mérlegelést igényel. Az ítélkezési gyakorlat a tulajdonosok érdekeit veti össze egymással, továbbá az általában elvárhatót és az általánosan elfogadottat, azaz a közfelfogást vizsgálja, tehát egy esetlegesen fokozott egyéni érzékenység nem szolgáltathat alapot a szomszéd bíróság által történő kötelezésére.

A szomszédjogi szabályok akkor alkalmazandóak, amikor nincsen más, egyedi megállapodás az érintett tulajdonosok között vagy a települési önkormányzat nem szabályozza másként az adott kérdést.

(Folytatjuk)

Szerző: Dr. Szigeti Ágnes jogász

2021.07.29.

2021-07-29