Belépés Regisztráció

Digitális OkosNagyi Klub az időseknek


Digitális OkosNagyi Klub az időseknek

Mivel az idősek nem vagy alig jutnak hozzá az információs társadalom vívmányaihoz, ez hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is a társadalom peremén maradjanak. A nyugdíjasok nagy része nem jut hozzá az Internet nyújtotta egyre növekvő számú szolgáltatásához. Még nagyobb baj, hogy az idős emberek nagy része egyáltalán nem mutat érdeklődést a virtuális világ iránt, úgy látják, hogy az új technológiák "nem nekik valók", így csak erősítik saját kirekesztettségüket. 

Ezek a megfontolások késztették arra a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtárat 2018-ban, hogy OkosNagyi Klub programot indítson el Bárándon. A program a GINOP 3.3.1 pályázat keretében nyert pályázati támogatás eredményeként valósult meg. 

Az idősödőknek az internet számtalan, életminőséget javító szolgáltatást kínál, ezért fontos, hogy ezek használatát minél többen elsajátíthassák a korcsoport tagjai közül. A program feltételeket teremt és mintát ad az idősebb korosztály számára az új lehetőségek elsajátításához, még szélesebbre tárva a kaput az ismeretszerzéshez és a művelődéshez, a munka világába való visszaintegrálódáshoz, társadalmi kapcsolataik újra aktiválásához. 

A projekt célja, hogy a résztvevőket az alapok elsajátítása révén megismertesse az infokommunikációs eszközök használatával, az új típusú ismeretszerzés és kapcsolattartás lehetőségeivel. Az idősek így leküzdhetik a számítógép és internet használatának főbb akadályait, a tapasztalat-, az ismeretek és a motiváció hiányát. Az elmúlt időszak tendenciái bizonyítják, hogy érdeklődnek az internet adta lehetőségek iránt, a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár DJP Ponton sűrűn megfordulnak, ha segítségre van szükségük. 

Az Okos nagyszülő programot a nyugdíjas klubtalálkozók keretein belül valósítottuk meg OkosNagyi Klub, informatika korhatár nélkül címmel. A résztvevők megismerkedhettek a laptop, a tablet és az okostelefon használatával is. Nagy érdeklődéssel hallgatták az új információkat és az eszközöket is ügyesen kezelték, megtanulták a kamera kezelését fotókat készítettek a klubtagokról és természetesen a selfie készítés sem maradhatott ki. 

OkosNagyi Klub jótékony hozadéka még a digitális írástudás fejlesztésén és terjesztésén túl, hogy erős és összetartó helyi közösségek jönnek létre. Ezek az emberi kapcsolatok az információs társadalom világán túl is életképesnek bizonyulnak. 

A Digitális jólét programnak az a célja, hogy senki ne érezze magát digitálisan elmaradottnak a mai világban, a kialakított közösségi internet hozzáférési ponton keresztül tudjuk a helyi lakosokat ösztönözni az IKT eszközhasználatra, így fejlesztve a digitális jártasságot, és segítjük a közösségi életbe való bekapcsolódást és a munkalehetőségek, képzések felkutatását. Településünk elöregedő, az itt élő idősebb személyek sajnos nem rendelkeznek alap informatikai kompetenciával. A munkanélküli fiatalabb célcsoport rendelkezik már informatikai ismeretekkel, de az még fejlesztésre szorul. A gyermek korosztály (óvoda) nem rendelkezik még informatikai tudással, de a mai világban már nem hátrány, ha megismerkednek a számítógéppel és annak használatával. Ezeknek a digitális kompetenciáknak a fejlesztésére, kialakítására, megalapozására lenne szükség. 

DJP Ponttal célunk a községben élők digitális szemléletformálása és digitális írástudásának növelése, IKT kompetenciáik fejlesztése, valamint az elsődleges digitális megosztottság csökkentése. A digitális világot megismertető foglalkozások mindenki előtt nyitottak, hogy esélyegyenlőséget teremtve a bárándi lakosok fejleszthessék készségeiket, megmutathassák tehetségüket. 

Forrás: epale.ec.europa.eu, Fotó: charitydigital.org.uk

2021-01-14